Daha öncelikli olan bilgi mi, bilinç mi?


Bilgi seviyeniz yüksek olabilir ancak bilinç seviyeniz düşükse bilgisizce hareket edersiniz.