Categorical Data Analysis


Sene 2008 ve Türkiye’ de spesifik bir konu olarak kategorik veri analizi neredeyse yokken, tamamlamayı başardığımız “categorical data analysis” adlı … Daha fazla