İnsan Kaynakları Metrikleri Eğitimi-16 Mart 2017 İTKİB


Metrik; İnsan Kaynakları; İTKİB; İHKİB; İstanbul Moda Akademisi; Turnover; İşgücü Maliyeti; Eğitim